Rządowy limit 2000 kWh – co oznacza dla posiadacza instalacji PV lub pompy ciepła?

Rządowy limit 2000 kWh – co oznacza dla posiadacza instalacji PV lub pompy ciepła?

Rząd wdraża zamrożenie cen prądu. To element rządowej walki z kryzysem energetycznym. Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska w 2023 roku z ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej skorzysta nawet 17 mln gospodarstw domowych w Polsce. Na czym polega zamrożenie cen prądu? Co oznacza dla użytkownika instalacji PV, a co dla posiadacza instalacji pompy ciepła? Ile zapłacimy jak przekroczymy opisywane limity zużycia?

Wprowadzenie

W ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej polski Rząd postanowił walczyć z kryzysem energetycznym zamrażając ceny energii elektrycznej w 2023 roku. Ustawa zakłada zamrożenie cen prądu na poziomie z tego roku do limitu zużycia 2000 kWh rocznie. Po jego przekroczeniu odbiorcy będą rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Ustalone w ustawie limity na prąd będą obowiązywać przez cały przyszły rok, tj. od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku [7][8][12].

Z zamrożenia wyłączeni są odbiorcy, którzy zawarli już rynkowe umowy, gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną. Limit na energię elektryczną dla rodzin wielodzietnych (z minimum trójką dzieci) posiadających Kartę Dużej Rodziny również został ustalony, ale poziomie 3 000 kWh rocznie. Osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz ich rodziny obejmuje limit na prąd na poziomie 2 600 kWh rocznie [5][7][10].

Rządowy limit 2000 kWh – co oznacza dla posiadacza instalacji PV lub pompy ciepła? Rys. 1. Podsumowanie tarczy solidarnościowej w zakresie cen energii elektrycznej [8]

Pytanie: Skąd wzięło się te nieszczęsne 2000 kWh? Limit 2000 kWh to według ustawodawcy limit "zbliżony do mediany średniego zużycia energii w gospodarstwie domowym w 2020 roku”. Podobną wartość średniego zużycia prądu wskazuje też GUS dla wyników z 2021 roku. Z jego statystyk wynika, że średnie roczne zużycie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce: w mieście wynosiło1742 kWh, a na terenach wiejskich 2452 kWh [12].

Widzimy już Państwa komentarze, że „średnia to średnia”. Wielu z Państwa powie, że ma zdecydowanie większe zużycie energii i będzie to fakt. Nie będziemy tutaj jednak komentować progów, które przyjęto w ustawie 😊.

Limit 2000 kWh a instalacja PV

Tutaj analizę należy przeprowadzić oddzielnie dla prosumentów funkcjonujących w systemie net-meteringu oraz net-billingu. Dla obu wariantów będzie obowiązywał system wsparcia, ale będzie on, co zrozumiałe wyglądał trochę inaczej:

 1. Prosument funkcjonujący w systemie net-meteringu

W Polsce jest na dzień dzisiejszy ok. 1 mln 131 tys. prosumentów (dane URE), z czego zdecydowana większość to prosumenci rozliczani w systemie opustów (net-metering).

Rządowy limit 2000 kWh – co oznacza dla posiadacza instalacji PV lub pompy ciepła?Rys. 2. Liczba prosumentów przyłączonych do sieci poszczególnych OSD w latach 2018-2021 [14]

Zgodnie z przepisami, w przypadku odbiorcy uprawnionego, który jest jednocześnie prosumentem rozliczającym się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o OZE, limit zużycia energii elektrycznej jest naliczany po uwzględnieniu rozliczenia prosumenckiego. Jak to rozumieć? Załóżmy, że prosument w ciągu roku oddaje do sieci 4000 kWh i jednocześnie pobrał z sieci 5500 kWh energii. To oznacza, że musiał dokupić 1500 kWh. Zgodnie z wprowadzoną przez rząd ustawą oznacza to, że z przysługującego mu limitu 2000 kWh wykorzystał tysiąc pięćset kWh energii [5].

 1. Prosument funkcjonujący w systemie net-billingu

Prosumenci ci nie wykorzystują sieci jako wirtualnego magazynu, z którego pobierają wyprodukowaną energię (jak ma to miejsce w rozliczeniach na zasadzie net-meteringu). Próg zużycia dla takich odbiorców będzie odnosił się do całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci. Załóżmy Prosument rozlicza się za pomocą net-billingu i przez rok oddał do sieci 3000 kWh energii. Z zakładu energetycznego dokupił 4000 kWh energii. Oznacza to, że wykorzystał cały przysługujący mu limit 2000 kWh, a pozostałe 2000 kWh dokupi po stawkach obowiązujących w 2023 roku. Przypomnijmy jednak, że Prosumenci z tej grupy odsprzedają energię do sieci po cenach rynkowych (one raczej będą rosły), a w ramach ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., będą mogli ją zakupić po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh. Można więc powiedzieć, że net-billingowi prosumenci będą kupować taniej, a sprzedawać drożej. Ich sytuacja nie powinna być zła. Wszystko będzie uzależnione od cen energii [4][7][8][9].


Limit 2000 kWh a pompa ciepła

Limit 2000 kWh i używanie w domu instalacji pompy ciepła nie idą ze sobą w parze. Pomysł rządu, aby zamrozić ceny za energię na tym poziomie, na pewno nie pomoże gospodarstwom korzystającym z tych urządzeń.

Podawaliśmy już dane co do średniego zużycia energii w Polsce. Czy pompa ciepła mieści się w limicie 2000 kWh? Raczej nie. Przyjmuje się, że w typowym gospodarstwie domowym pompa ciepła może zużyć w ciągu roku nawet 3000 kWh energii na każde 100 m2. Zapotrzebowanie rośnie przy bardzo niskich temperaturach. Stąd, jeżeli nadchodząca zima będzie surowa, rządowy limit 2000 kWh zostanie wykorzystany w dwa-trzy miesiące. Średnie roczne zużycie prądu przez pompę ciepła, która ogrzewa dom typowy dom jednorodzinny zaczyna się od 5-6 tyś. kWh.

Dla posiadaczy pomp ciepła Rząd zaproponował jednak inne wsparcie, czyli dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Dodatek wynosi [2]:

 • 1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie,

 • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za rok 2021)

Wnioski o wsparcie można składać już od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku. Wypłata środków powinna nastąpić do 31 marca 2023 roku. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania. Dodatek elektryczny nie przysługuje [8][9][13]:

 • gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną,

 • gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje PV,

 • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,

 • osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła,

 • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz.U. poz. 1477 i 1692).

Jeśli nie dodatki – zostaje oszczędzanie

W świetle nowych przepisów opłaca się oszczędzać energię elektryczną. Uważamy, że to najlepsze wyjście. Gospodarstwa domowe, którym uda się ograniczyć zużycie energii mogą liczyć na upust w wysokości 10% całkowitych kosztów zużycia prądu. Gwarantuje go obniżenie zużycia energii przez odbiorcę w całym 2023 roku do poziomu nieprzekraczającego 90% zużycia z 2022 roku. Odpowiednia zniżka nie wymaga dodatkowych czynności administracyjnych. Obowiązek oceny czy w skali roku zużywamy o 10% mniej energii będzie spoczywał na dostawcy usługi. On będzie też odpowiedzialny za kontrolę limitów, od którego będą zależeć obowiązujące nas stawki [12].

Jak obniżyć koszt ogrzewaniu domu pompą ciepła? Warto wybierać urządzenia z wysokim współczynnikiem COP. Do tego należy nauczyć się dobrego sterowania. Warto unikać intensywnego grzania z maksymalną mocą i, jednocześnie, nie doprowadzać do dużego wychłodzenia budynku.

W okresach przejściowych ogrzewanie nie musi działać bez przerwy. Jeżeli w nocy są przymrozki, a w ciągu dnia temperatura sięga nawet 15°C, pompa efektywnie działała w cieplejszych porach dnia i wtedy należy ją uruchamiać.

Należy również utrzymywać najniższą możliwą temperaturę wody w obiegu grzewczym. Im niższa temperatura wody w obiegu, tym łatwiej pompie odebrać ciepło z otoczenia. Dzięki temu pompa zużywa mniej prądu. To ważne w przypadku dużych mrozów. Zawsze taniej będzie, jeśli w takich sytuacjach pompa działa dłużej, ale z temperaturą wody nieprzekraczającą na przykład 35°C.

Szacuje się, że jeden stopień w domu to 6 procent zużycia energii. Obniżając temperaturę z 22 do 20°C, zmniejszamy zużycie prądu o 12%. Takich rad jest wiele. Gdyby tak siąść można by zapisać ich nawet 100 [11].

Warto wiedzieć też kiedy najbardziej opłaca się oszczędzać. W tym celu operator systemu energetycznego w Polsce będzie na bieżąco wskazywał godziny szczytu i tym samym apelował o oszczędzanie energii. Informowanie rynku i opinii publicznej, kiedy występują tzw. godziny szczytu i warto oszczędzać energię ruszyło w piątek 2 grudnia 2022r. Każdego dnia, po godz. 16:00, PSE będą informować na swojej stronie internetowej, w których godzinach następnego dnia warto oszczędzać energię elektryczną. Ogłaszanie godzin szczytu ma pomóc Polsce wywiązać się z unijnego obowiązku, który mówi o redukcji zapotrzebowania na prąd tej zimy o 10% [10].


Podsumowanie

Zamrożenie cen energii, o którym jest ten artykuł powstrzyma zapewne w Polsce nagły, wzrost rachunków gospodarstw domowych (tylko na tym się w tym tekście skupiliśmy). Ustawa przewiduje też zamrożenie cen dla części przedsiębiorstw oraz samorządów. Pytaniem otwartym jest to, czy nie można by tego zrobić inaczej? Bardziej z naciskiem na oszczędzanie? Wskazaliśmy oczywiście zapisy o wspieraniu gospodarstw, które zaoszczędzą 10% energii, ale nie są działania wystarczające. Powinniśmy zrozumieć, że „rozdawanie energii” skończy się jeszcze wyższymi podwyżkami dla tych, którzy przekroczą limity.

Ile będzie to kosztowało? Rząd na ten cel chce przeznaczyć około 23 mld zł. Jeśli dołożymy do tego dopłaty do węgla na poziomie 10 mld złotych mamy kwotę, która kilkukrotnie przewyższa dotychczasowe wydatki wsparcia w zakresie: Mojego Prądu, Czystego Powietrza i Mojego Ciepła. Komentarz pozostawiamy Państwu. „Dać rybę, czy dać wędkę?” To pytanie które nasuwa się samo. Odpowiedź pozostawiamy Państwu.

Specjaliści twierdzą, że w przypadku prosumentów sposób rozliczania limitu do którego cena prądu została ograniczona do wysokości z 2022 roku jest raczej bardziej korzystny dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznej w net-meteringu (systemie opustów). W przypadku instalacji rozliczanych w net-billingu, korzyść funkcjonowania mechanizmu z limitami jest mniejsza, ale należy pamiętać, że za sprawą zwiększenia autokonsumpcji właściciele mikroinstalacji z net-billingu mogą obniżyć zużycie energii pobieranej z sieci i dzięki temu ograniczyć wzrost rachunków za prąd [3][5][6][7][8].

Jak będzie faktycznie? Zobaczymy. Wszystko zależy jak będą się kształtowała się cena energii w przyszłym roku.

Wygranymi obecnej, trudnej sytuacji są te gospodarstwa, które zdecydowały się na jednoczesny montaż pompy ciepła i fotowoltaiki. Opłacalność instalacji rośnie z coraz wyższymi cenami prądu.

Źródła

 1. https://www.gov.pl/web/klimat/net-billing-i-net-metering-a-progi-mrozace-stawki-za-prad-jak-w-2023-r-beda-rozliczac-sie-prosumenci (dostęp – 11.2022r.)

 2. https://www.gov.pl/web/klimat/juz-mozna-skladac-wnioski-o-dodatek-elektryczny (dostęp – 11.2022r.)

 3. https://columbusenergy.pl/blog/jak-nie-przekroczyc-2000-kwh-rocznie/ (dostęp – 11.2022r.)

 4. https://www.pit.pl/aktualnosci/posiadasz-fotowoltaike-ministerstwo-klimatu-wyjasnia-jaka-cene-pradu-zaplacisz-w-2023-roku-1007634 (dostęp – 11.2022r.)

 5. https://geekweek.interia.pl/technologia/news-limit-2000-kwh-a-fotowoltaika-jak-beda-rozliczane-rachunki-m,nId,6373811 (dostęp – 11.2022r.)

 6. https://geekweek.interia.pl/technologia/news-jak-obnizyc-koszt-ogrzewania-domu-pompa-ciepla-2000-kwh-to-z,nId,6330499#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome (dostęp – 11.2022r.)

 7. https://enerad.pl/aktualnosci/limit-2000-kwh-dla-kogo-limit-na-prad-a-fotowoltaika-i-pompy-ciepla/ (dostęp – 11.2022r.)

 8. https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5590974,Ile-za-1-kwh-1-mhw-w-2023-r-jaka-maksymalna-cena-za-prad-zamrozenie.html (dostęp – 11.2022r.)

 9. https://businessinsider.com.pl/gospodarka/kto-zaplaci-za-zamrozenie-cen-pradu-eksperci-nie-maja-dobrych-wiesci/3l11djm (dostęp – 11.2022r.)

 10. https://energia.rp.pl/ceny-energii/art37541641-kiedy-warto-oszczedzac-prad-operator-podaje-godziny (dostęp – 11.2022r.)

 11. https://cielowigle.com/blog/101-ways-to-save-energy/ (dostęp – 11.2022r.)

 12. https://www.benchmark.pl/aktualnosci/dlaczego-prad-nie-zdrozeje-w-2023-roku.html (dostęp – 11.2022r.)

 13. Dz.U.2022.2243 – Ustawa z dnia 27.10.2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku

 14. https://www.ure.gov.pl/download/3/14774/RAPORT-ENERGIAELEKTRYCZNAWYTWORZONAWOZEWMIKROINSTALACJIW2021R.pdf (dostęp – 11.2022r.)

Ekspert ds OZE - dr inż. Adam Mroziński
Dr inż. Adam Mroziński - naukowiec, działacz na rzecz biznesu, dydaktyk.
Dr inż. Adam Mroziński - naukowiec, wspiera rozwój relacji uczelnia-biznes, dydaktyk. Autor patentów z zakresu ekologii i OZE nagradzanych na wystawach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca Politechniki Bydgoskiej, Wydział Inżynierii Mechanicznej oraz Dyrektor Centrum Kompetencji - Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii na PB

więcej informacji o autorze
Zostań partenrem i sprzedawaj fotowoltaikę

Kontakt

Spytaj o bezpłatną wycenę lub umów się na spotkanie.

Zostaw nam swoje dane, a my oddzwonimy do Ciebie w przeciągu 24h. Nasz ekspert może przyjechać do Ciebie i omówić szczegóły przy ciepłej kawie i to całkowicie za darmo. Zapraszamy do kontaktu.

Flixenergy.pl

Zadzwoń lub napisz

784 525 127

kontakt@flixenergy.pl

Ciasteczka


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Polityka Prywatności i Polityka Cookies
Akceptuj
ładowanie strony...