Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w UE?

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w UE?

Szacuje się, że na całym świecie pracuje około 140 milionów pomp ciepła. Świadczy to o tym, że urządzenie wymyślone przez Lorda Kelvina w 1852 roku w końcu na dobre zadomowiło się na rynku grzewczym po 100 latach od jej wynalezienia. W ciągu ostatnich 10 lat pompa ciepła typu powietrze-woda (szczególny przykład rozwoju – dominacja na rynku szczególnie w Polsce) uległa poprawie zarówno pod względem powierzchni wymiany ciepła, sprężarki, jak i systemów sterowania i odszraniania. W ten sposób nie tylko znacznie poprawił się wskaźnik COP, ale także wyniki sezonowe. 

Według statystyk EHPA, na koniec 2021 r. w Europie pracowało około 17 mln pomp ciepła. EPHA szacowała niedawno, że w 2022 r. zostanie zainstalowanych kolejne 2,5 mln jednostek. W kolejnych latach będzie to 2,9 mln (2023), 3,4 mln (2024), 3,7 mln (2025) i 4 mln sztuk w 2026 r. Łącznie dałoby to 16,5 mln sztuk w ciągu najbliższych pięciu lat i 33,5 mln urządzeń funkcjonujących w Europie ogółem. W ostatniej analizie PORT PC wskazano, że jest możliwa do uzyskania nawet wartość ponad 50 mln urządzeń! Skala urządzeń grzewczych, które docelowo będzie trzeba zastąpić pompami ciepła (które trzeba będzie wyprodukować i zainstalować!) jest ogromna. W samych Niemczech funkcjonuje bowiem 20 mln kotłów gazowych. W Polsce jest około 5 mln domów z tego 80% nie spełnia wymagań emisyjnych. Bardzo często są to tzw. „kopciuchy”. Oczywiście nie w każdym przypadku da się zastosować pompę ciepła, ale plany sprzedaży w Polsce na poziomie 200-300 tyś. sztuk rocznie w ciągu najbliższych lat będą wymagać dużej ilości pomp ciepła (dostępu do tych urządzeń) i wykwalifikowanych pracowników do ich montażu [5][6][7].

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 1. Analiza PORT PC pokazująca możliwość uzyskania na europejskim rynku nawet 53 mln pomp ciepła do roku 2031 [5][6]

Poniżej przedstawiono przegląd czynników i innowacyjnych rozwiązań, które powodowały, że pompy ciepła poza aspektami eko i decyzjami władz EU oraz cenami cen gazu zaczęły konkurować z klasycznymi urządzeniami grzewczymi.

System EVI w sprężarkach pozwolił na szeroki zakres zastosowania pomp ciepła

Aby osiągnąć podwyższoną temperaturę zasilania, pompa ciepła jest wyposażona w sprężarkę specjalnej konstrukcji. Przykładem jest sprężarka spiralna (Scroll) firmy CopelandTM, w której zmodyfikowano obieg czynnika chłodniczego. Technologia EVI (Enhanced Vapor Injection) pozwala uzyskiwać zwiększone ciśnienie czynnika na wyjściu ze sprężarki.

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 2. Idea działania systemu EVI - Enhanced Vapor Injection [4]

Wyższe ciśnienie skraplania i większa ilość czynnika w skraplaczu pozwala osiągać wyższą wydajność grzewczą i temperaturę przemiany. W efekcie woda grzewcza odbierająca ciepło w skraplaczu może osiągać podwyższoną temperaturę: nawet do 65°C.

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 3. Przewagi technologii EVI w zakresie możliwości ograniczenia maksymalnej temperatury zasilania (a), możliwości uzyskania większych COP w niższych temperaturach (b) oraz uzyskania większej koperty pracy (c). Technologia EVI zwiększa wydajność o 27-30% [3][4]

Do zalet tego rozwiązania należy [1]:

 • większa wydajność chłodnicza (minimum o 25%) oraz wyższa sprawność (minimum o 10%), szczególnie przy wyższych stosunkach ciśnień, w porównaniu z rozwiązaniem standardowym;

 • mniejsze rozmiary sprężarki dla uzyskania tej samej wydajności grzewczej: mniejszy koszt, waga, hałas oraz wibracje;

 • mniejsze średnice rurociągu cieczowego do parownika głównego: mniejsza ilość czynnika chłodniczego w obiegu (ważne, dla tzw. ustawy f-gazowej);

 • niezmienna wydajność przy zmieniającej się temperaturze parowania: stałe parametry pracy;

 • szeroka tzw. koperta pracy: największe możliwości zastosowania;

 • możliwość regulacji wydajności za pomocą wtrysku par: alternatywa dla silników dwubiegowych czy przetwornic częstotliwości;

 • wtrysk par zabezpiecza sprężarkę przed zbyt wysokimi temperaturami po stronie tłocznej.

Jako wadę należy wskazać dodatkowe elementy chłodnicze: płytowy wymiennik ciepła, zawór rozprężny, zawór elektromagnetyczny. Jednak te dodatkowe elementy są rekompensowane uzyskiwanymi parametrami pompy ciepła.

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 4. Rozwój efektywności pomp ciepła dzięki wybranych technologiom: EVI oraz technologia inwerterowa [1][2][3][4]

Technologie inwerterowe w pompach ciepła

Starsze typy pomp ciepła wykorzystywały sprężarki z jedną lub dwiema prędkościami. Obecnie standardem są sprężarki o zmiennej prędkości. W takim układzie silnik prądu stałego pracuje z dokładną prędkością, jakiej potrzebuje do uzyskania optymalnej wydajności pompy ciepła. Konstrukcje tego typu osiągają średnio 30% większą wydajność w porównaniu ze standardowymi jednostkami. Jest to bardzo ważne, ponieważ sprężarka zużywa większość energii potrzebnej do pompy ciepła. Zmniejszając wymaganą energię dla sprężarki, współczynnik COP (współczynnik wydajności) jest znacznie zwiększony [2][3][4].

Gdy zapotrzebowanie jest niskie inwerterowa pompa ciepła zmniejsza swoją moc, ograniczając zużycie energii elektrycznej i wysiłek włożony na pracę elementów pompy ciepła, ograniczając cykle rozruchowe. Inwerterowa jednostka napędowa moduluje swoją moc wyjściową w zakresie od 30% do 100% swojej maksymalnej wydajności. Falowniki zasilane są przez zaawansowane algorytmy. Dzięki pomiarom i analizie wahań temperatury w pomieszczeniach możliwa jest optymalizacja systemu grzewczego [1][2][3][4].

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EU Rys. 5. Idea i przewagi zastosowania zasilania inwerterowego sprężarek w pompach ciepła [1][2][3][4]

Aby uzyskać maksymalną wydajność pompy ciepła, właścicielom domów zaleca się pozostawienie działającej pompy ciepła „w tle”. Pozwala to na utrzymanie stałej temperatury, zmniejszając „szczytowe” zapotrzebowanie na ogrzewanie, co jest najbardziej odpowiednie dla jednostek inwerterowych. Inwerterowa pompa ciepła będzie stale modulować swoją moc w tle, aby zapewnić stałą temperaturę. Reaguje na zmiany zapotrzebowania na ciepło oraz ogranicza wahania temperatury do minimum. Pompa ciepła o stałej wydajności będzie stale przełączać się między maksymalną wydajnością a zerem, znajdując odpowiednią równowagę, aby zapewnić częstsze dostarczanie wymaganej temperatury. Samo przełączanie zmniejsza też trwałość układu roboczego sprężarki (zwiększony czas pracy przy „ograniczonym smarowaniu” elementów roboczych) [3][4].

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EU Rys. 6. Porównanie uzysków COP dzięki zasilaniu inwerterowemu [9][10]

W przypadku jednostki o stałej wydajności, przełączanie między włączaniem i wyłączaniem oraz praca z maksymalną wydajnością obciąża nie tylko pompę ciepła, ale także sieć elektryczną. Następuje tworzenie się przepięć w każdym cyklu startowym. Można to zmniejszyć, stosując łagodne rozruchy, ale są one podatne na awarię już po kilku latach pracy. Gdy pompa ciepła o stałej wydajności jest włączana, pompa ciepła pobiera gwałtowny wzrost prądu, aby ją uruchomić. Powoduje to obciążenie zasilania, a także części mechanicznych pompy ciepła. Jednostka inwerterowa sprężarki oraz wentylator wykorzystuje silniki bezszczotkowe DC, które nie mają impulsu rozruchowego podczas cyklu pracy. Pompa ciepła uruchamia się przy zerowym prądzie rozruchowym i kontynuuje pracę, aż osiągnie moc potrzebną do spełnienia wymagań budynku. Sprawia to, że zarówno pompa ciepła, jak i zasilanie elektryczne są mniej obciążone, a sterowanie jest łatwiejsze i płynniejsze niż w przypadku jednostki typu włącz/wyłącz. W porównaniu z silnikami prądu zmiennego, bezszczotkowy silnik wentylatora pompy ciepła również oferuje dodatkowe oszczędności energii [1][2].Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 7. Przewaga silników prądu stałego [1][2][4]


Jednym z innych atrakcyjnych aspektów instalacji jednostki sterowanej falownikiem są zarówno koszty, jak i wymagania przestrzenne, które można zaoszczędzić, eliminując konieczność montażu zbiornika buforowego (lub może być on znacznie mniejszy).

Kolejną zaletą technologii inwerterowej jest zmniejszenie hałasu wytwarzanego przez klimatyzatory i pompy ciepła. Po pierwsze, ponieważ sprężarka rozpędza się stopniowo i tylko do minimalnej wymaganej prędkości, zmniejsza nagłą zmianę poziomu hałasu podczas uruchamiania pompy ciepła. Po drugie, hałas podczas pracy jest redukowany, gdy sprężarka pracuje z wydajnością mniejszą niż 100%. Dodatkowe zmniejszenie hałasu uzyskuje się dzięki optymalizacji montażu, zastosowania systemów izolacji dźwiękowej oraz postępowi w zakres konstrukcji samych wentylatorów [1][2].

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EU

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 8. Nowe rozwiązania łopat wentylatora (technologia V-cut firmy Daikin) dzięki podglądaniu natury gwarantuje większą efektywność działania [21]

Elektroniczny zawór rozprężny daje przewagę

Zawór rozprężny to urządzenie, które służy do kontrolowania przepływu czynnika chłodniczego ze skraplacza do parownika w precyzyjnych ilościach. Obecnie zawory rozprężne występują w dwóch różnych typach. Pierwszy typ to termostatyczny lub termiczny zawór rozprężny, znany również jako TEV, a drugi to elektroniczny zawór rozprężny lub EEV.


 1. b)

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 9. Przykład zaworu elektronicznego zaworu rozprężnego (a) oraz termicznego zaworu rozprężnego (b) [12][13]

Elektroniczny zawór rozprężny jest wysoce niezawodny i może być zintegrowany z centralną jednostką sterującą w celu automatyzacji i optymalizacji sterowania w zasadzie dowolnym czynnikiem chłodniczym (kompatybilność ze wszystkimi typami czynnika chłodniczego) w całym obwodzie chłodniczym. Utrzymuje on wydajność sprężarki na podobnym poziomie, niezależnie od obciążenia parownika. Zawór taki wg dostępnych analiz bardziej precyzyjnie kontroluje proces termodynamiczny i docelowo pozwala oszczędza

zużycie energii nawet o 15-20% [12][13].

Elektroniczne zawory rozprężne umożliwiają sterowanie mikroprocesorowe w odróżnieniu od analogowego sterowanie zaworami termostatytycznymi. Charakteryzują się bardzo dużą precyzją w modulacji przepływu czynnika chłodniczego. Gwarantują bardziej stabilną pracę urządzeń. Zastosowanie elektronicznych zaworów rozprężnych umożliwia funkcjonowanie systemu w najkorzystniejszych wartościach ciśnienia, co zmniejsza zarówno pobór mocy elektrycznej oraz obciążenie sprężarek. Oprócz tego można osiągnąć najkorzystniejsze wartości temperatury dla pracy sprężarek, gdzie temperatury tłoczenia są jeszcze niższe przy wykorzystaniu elektronicznego zaworu rozprężnego. Oznacza to wzrost średniego okresu żywotności sprężarek i zredukowanie liczby awarii [13][14].

Efektywna wymiana ciepła

Wzrost efektywności pomp ciepłą wynika również z tego, że w systemach parownika i skraplacza oraz także w dolnych i górnych źródła ciepła poszukiwane są systemy wysoce wydajnych, kompaktowych, a jednocześnie niezwykle stabilnych wymienników ciepła.

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 10. Rury z zwiększonej powierzchni wymiany ciepła (a) i innowacyjne wymienniki (b) [18]

Stosowane są specjalne konstrukcje rur i przewodów, które posiadają znacznie wyższe współczynniki przenikania ciepła niż rury gładkie. Branża pomp ciepła stosuje obecnie kompaktowe i lżejsze wymienniki ciepła o specjalnych powierzchniach (warstwa hydrofilowa, która przeciwdziała nadmiernemu przyklejaniu się zabrudzeń do powierzchni lamelek wymiennika ciepła) zabezpieczających przed osiadaniem się kurzu i zanieczyszczeń oraz wymienniki o dużej powierzchni wymiany ciepła pozwalające na znacznie zmniejszoną ilość napełnienia czynnikami chłodniczymi [16][18] [2].


Sterowanie i nadchodząca „inteligencja pomp ciepła”

Działanie systemu grzewczego pomp ciepła jest tym wydajniejsze, im lepszą automatykę w nim zastosujemy. Lepszą, to znaczy analizującą sytuację pogodową na zewnątrz oraz temperaturę panująca wewnątrz budynku. Do tego - to właśnie dzięki automatyce instalacje stają się bezobsługowe, a to zwiększa nasz komfort.

Pompy ciepła wpisały się już na trwałe w krajobraz naszego kraju z inteligentnym budownictwem indywidualnym. W dobie nadchodzącego zielonego ładu i Internetu czasu rzeczywistego (5G) oraz sztucznej inteligencji (IoT) ten sposób pozyskiwania energii z bliskiego otoczenia będzie coraz atrakcyjniejszy a w wymiarze ekonomicznym coraz korzystniejszy w relacji do kosztów pozyskiwania energii z konwencjonalnych źródeł dla indywidualnego odbiorcy [16].

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 11. Pompy ciepła w inteligentnej sieci systemu grzewczego [20]

Samoregulacja i samoptymalizacja to z kolei te cechy inteligencji pompy ciepła przyszłości, które będą mogły uprościć zarówno instalację urządzenia jak i jego późniejszą pracę oraz dostosować je do oczekiwań odbiorcy indywidualnego, dotyczących kosztów eksploatacji, redukcji dwutlenku węgla oraz oszczędności, które ma przynieść działanie pompy. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem jest to, by pompa ciepła przyszłości była kompatybilna z całym systemem energetycznym. Już teraz mamy tego typu działania w zakresie tzw. Smart Grid pomp ciepła [16][19][20].

Nowe czynniki robocze to pole do popisu w zakresie innowacji

Zgodnie z rozporządzeniem 517 z kwietnia 2014 roku, począwszy od 2015 roku w 7 kolejnych etapach do roku 2030 należy ograniczyć wprowadzanie szkodliwych f-gazów do obrotu. Przy czym wartości % kolejnych ograniczeń wyrażone są w formie ekwiwalentu CO2. Wspomniane F-gazy charakteryzują się oddziaływaniem na efekt cieplarniany, podobnie jak dwutlenek węgla. Dla każdego z czynników określono wskaźnik GWP (Global Warming Potential), który informuje nas jak silnie dany czynnik uwolniony do atmosfery przyczyni się do efektu cieplarnianego w odniesieniu do CO2. Docelowo czeka nas rewolucja przejścia na czynniki naturalne, których GWP i ODP (Ozone Depletion Potential – Potencjał niszczenia warstwy ozonowej) mają najmniejsze możliwe wartości.

Producenci będą więc zmuszani do szukania nowych rozwiązań, a to jest zawsze świetna metoda do innowacji. Coraz częściej wprowadzanym czynnikiem roboczym, poprawiającym efektywność działania pomp ciepła jest R290, czyli propan. Ze względu jednak na jego palność, ważne będzie wprowadzenie restrykcyjnych obostrzeń prawnych, które zagwarantują bezpieczną produkcję urządzeń, instalację oraz użytkowanie. Producenci prowadzą prace i wprowadzają na rynek pompy ciepła oparte o czynnik CO2 (w Japonii zainstalowano ponad 5 milionów pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej na CO2). Tutaj ograniczeniem jest jednak potrzeba stosowania gazu pod bardzo wysokim ciśnieniem (dostępność m.in. odpowiednich sprężarek). Pompy ciepła pracujące na czynniku CO2 mogą produkować wodę o temperaturze 90°C przy temperaturze otoczenia -25°C. Oznacza to, że można nimi podgrzewać c.w.u. w trybie przepływowym przez wymiennik płytowy (tak jak się to odbywa w kotłach gazowych) oraz ogrzewać pomieszczenia nawet przy wykorzystaniu tradycyjnych grzejników żeliwnych. Z pewnością czynniki naturalne docelowo wyeliminują dotychczas stosowane czynniki syntetyczne, a stanie się to w niedalekiej przyszłości [22].

Pompy ciepłą będą coraz z tańsze

Są duże szanse na to, że redukcja kosztów na rynku produkcji PC nastąpi w sposób naturalny, zgodnie z tzw. „krzywą uczenia się” – parametrem, który opisuje, co się stanie w zakresie cen technologii w przypadku bardzo dużego wzrostu produkcji i zasobu danego typu urządzeń na rynku. W przypadku pomp ciepła krzywa uczenia się wynosi obecnie blisko 20%. W przypadku technologii PV w ciągu ostatniej dekady koszt jednego kWp spadł aż dziesięciokrotnie (rysunek poniżej). Zatem jeśli będą podejmowane dodatkowe działania wsparcia i jeśli zadziała efekt skali również na rynku pomp ciepła spadek cen może wynieść 30% podobnie jak w branży PV!

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 12. Krzywa uczenia się dla cen technologii PV – Źródło Bloomberg NEF [17]

Równie ważny jak spadek cen produkcji PC jest spadek cen montażu. W tej chwili w Niemczech pompa ciepła kosztuje ok. 15 tysięcy euro, a jej instalacja drugie tyle. To pokazuje, że sama redukcja kosztów produkcji urządzenia rzędu 10-20% niewiele zmieni, skoro problemem jest również skomplikowana, czasochłonna i droga instalacja (wymóg uprawnień F-gazowych itp.). Oczywiście problem ten jest do rozwiązania przez wdrażanie systemów kompaktowych monoblok pomp ciepła oraz All in One w środku domu [16].

Podsumowanie

Pompy ciepła charakteryzują się wyższą efektywnością niż kotły na paliwa kopalne. Zużywają energię ze środowiska (grunt, woda, powietrze) oraz energię elektryczną, którą można dostarczać z OZE (np.. domowe PV). Za sprawą tych właściwości, pompy ciepła zostały wskazane jako kierunek, w którym powinno zmierzać ogrzewanie budynków [5][6].

Według raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), elektryczne pompy ciepła zaspokoiły nie więcej niż 7% globalnego zapotrzebowania na ogrzewanie mieszkań w 2020 r., ale mogą z łatwością zaspokoić ponad 90% globalnego zapotrzebowania na ogrzewanie [19].

Powyżej przedstawiono najważniejsze trendy technologiczne, które spowodowały, że pompy ciepła stały się konkurencyjne dla dotychczas stosowanych rozwiązań grzewczych. Będziemy montować ich coraz więcej. Na ten moment europejscy producenci pomp ciepła są konkurencyjni względem producentów z Azji. Komisja Europejska zwraca uwagę jednak ​na groźbę utraty mocy produkcyjnych w tym sektorze. KE obawia się, że powtórzy się scenariusz, z którym mieliśmy do czynienia w przypadku przemysłu fotowoltaicznego. Utrata konkurencyjności na rynku modułów PV i oddanie pozycji lidera Chinom, to prawdopodobnie największa porażka Europy i USA w branży przemysłowej – zresztą w zasadzie na własne życzenie. Już obserwujemy w branży pomp ciepła, że import pomp ciepła z Chin w ciągu ostatnich 5 lat wrósł o 17% rocznie do 2020 r [6][7][8].

Na pewno potrzebne będą plany i realizacje zwiększenia krajowych produkcji i zdolności badawczo-rozwojowych oraz know-how w branży pomp ciepła. Zapewni to ochronę dla ponad 1,8 miliona bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w Europie branży PC. Póki co Europa jest liderem, ale efekt skali może spowodować przewagę taniej oferty z Chin.

Firmy inwestują w B+R. Wskaźnikiem tych działań jest liczba zgłoszeń patentowych EPO (European Patent Office), dotyczących technologii pomp ciepła, która stale rośnie od 2010 do 2020 roku [19].

 1. b)

Czy innowacje w pompach ciepła pozwolą im uzyskać status dominującej technologii grzewczej w EURys. 13. Liczba patentów w ramach EPO: a) liczba patentów w latach 2020-2020, b) Liderzy zgłoszeń patentowych [19]

W Polsce mamy już rodzimych producentów, którzy wskazują aby wykorzystać polski przemysł w zakresie wytarzaniach „polskich pomp ciepła”. Czy jest to możliwe biorąc pod uwagę coraz bardziej zawansowane technologie wykorzystywane w pompach ciepła i chronione patentami rozwiązania? Na pewno nie będzie to łatwe, ale próba budowy regionalnych (polskich) łańcuchów dostaw dla tak dynamicznie rozwijającej się branży jest potrzebna i uzasadniona. To gwarantować będzie miejsca pracy i rozwój polskiego przemysłu. Zapewni też bezpieczeństwo dostaw o które jak ostatnio sami zobaczyliśmy jest bardzo trudno.

Wykorzystane źródła

 1. https://instalreporter.pl/ogolna/sprezarki-w-technologii-evi-dla-rozszerzonego-zakresu-pracy-pompy-ciepla (dostęp maj 2022r.)

 2. https://www.krommler.pl/oferta/pompy-ciepla-do-co/Krommler,EVI,3/ (dostęp maj 2022r.)

 3. https://www.arcticheatpumps.com/evi-dc-inverter-for-heat-pumps.html (dostęp maj 2022r.)

 4. https://geogio.com/solutions/evi-heat-pump-technology/ (dostęp maj 2022r.)

 5. https://www.ehpa.org/ (dostęp maj 2022r.)

 6. https://portpc.pl/ (dostęp maj 2022r.)

 7. https://www.euractiv.pl/ (dostęp maj 2022r.)

 8. https://globenergia.pl/utracilismy-przemysl-fotowoltaiczny-czy-chiny-przejma-takze-produkcje-pomp-ciepla/ (dostęp maj 2022r.)

 9. https://www.fairland.com.cn/whats-difference-between-inverter-heat-pump-and-on-off-hp.html (dostęp maj 2022r.)

 10. https://www.thermalearth.co.uk/blog/advantages-inverter-heat-pumps-over-fixed-output (dostęp maj 2022r.)

 11. https://daikinatlantic.ca/2020/02/27/daikin-fit-vs-cube-style-heat-pump-whats-the-difference/ (dostęp maj 2022r.)

 12. https://www.linquip.com/blog/electronic-expansion-valve/ (dostęp maj 2022r.)

 13. https://www.forum-nts-energy.pl/eev/ (dostęp maj 2022r.)

 14. https://www.wieland.com/en/products/finned-tubes (dostęp maj 2022r.)

 15. https://www.instalacjebudowlane.pl/10444-23-84-pompa-ciepla--jakie-sterowniki-i-automatyka.html (dostęp maj 2022r.)

 16. https://www.gramwzielone.pl/dom-energooszczedny/107706/takie-cechy-bedzie-miec-nowa-generacja-pomp-ciepla (dostęp maj 2022r.)

 17. http://www.rapidshift.net/solar-pv-shows-a-record-learning-rate-28-5-reduction-in-cost-per-watt-for-every-doubling-of-cumulative-capacity/ (dostęp maj 2022r.)

 18. https://www.wieland-thermalsolutions.com/en/products/finned-tubes/enhanced-surface-tubes (dostęp maj 2022r.)

 19. https://www.reddie.co.uk/2021/11/15/renewable-heating-from-cop26-and-the-uks-soaring-gas-prices/ (dostęp maj 2022r.)

 20. https://www.semanticscholar.org/paper/Predictive-control-for-residential-capacity-heat-in-Saraf/7b7ce83546920c6c1d270405c47aaea257a7cc3c (dostęp maj 2022r.)

 21. https://www.daikin.com/products/ac/lineup/skyair/modals/technology/04_fan (dostęp maj 2022r.)

 22. https://www.polskiinstalator.com.pl/artykuly/instalacje-oze/2726-jakie-czynniki-ch%C5%82odnicze-do-spr%C4%99%C5%BCarkowych-pomp-ciep%C5%82a-%E2%80%93-opinie-producent%C3%B3w (dostęp maj 2022r.)

Ekspert ds OZE - dr inż. Adam Mroziński
Dr inż. Adam Mroziński - naukowiec, działacz na rzecz biznesu, dydaktyk.
Dr inż. Adam Mroziński - naukowiec, wspiera rozwój relacji uczelnia-biznes, dydaktyk. Autor patentów z zakresu ekologii i OZE nagradzanych na wystawach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca Politechniki Bydgoskiej, Wydział Inżynierii Mechanicznej oraz Dyrektor Centrum Kompetencji - Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii na PB

więcej informacji o autorze
Zostań partenrem i sprzedawaj fotowoltaikę

Kontakt

Spytaj o bezpłatną wycenę lub umów się na spotkanie.

Zostaw nam swoje dane, a my oddzwonimy do Ciebie w przeciągu 24h. Nasz ekspert może przyjechać do Ciebie i omówić szczegóły przy ciepłej kawie i to całkowicie za darmo. Zapraszamy do kontaktu.

Flixenergy.pl

Zadzwoń lub napisz

784 525 127

kontakt@flixenergy.pl

Ciasteczka


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Polityka Prywatności i Polityka Cookies
Akceptuj
ładowanie strony...