Na co zwracać uwagę przy zakupie pompy ciepła typu powietrze-woda?

Na co zwracać uwagę przy zakupie pompy ciepła typu powietrze-woda?

Pompy ciepła typu powietrze-woda są coraz częściej stosowanymi w praktyce urządzeniami grzewczymi w Polsce dla domów jednorodzinnych. Oferta urządzeń w tym zakresie jest coraz większa. Producenci wskazują na swoich stronach www i ulotkach, że stosują „rewolucyjne rozwiązania technologiczne”, przez są lepsi od konkurencji. Na jakie parametry techniczne tego typu pomp ciepła trzeba zwrócić uwagę? Co jest istotne? Parametry, wyposażenie, czy funkcjonalność urządzenia? Czy doświadczenie i wiedza producenta/instalatora są ważne?

Wprowadzenie

Pompa ciepła typu powietrze-woda pobiera ciepło z powietrza, a następnie oddaje je wodzie krążącej w instalacji grzewczej budynku. Wg statystyk krajowych i europejskich pompy tego typu zdecydowanie wyprzedzają pod względem popularności inne rodzaje pomp ciepła typu solanka-woda, woda-woda, powietrze-powietrze, czy też układy z bezpośrednim odparowaniem [1][2][9][10]. Pompy tego typu przyjęły się na rynku bo wyróżnia je kilka cech dającym im określone przewagi (wcale jednak nie są one najbardziej efektywne) [2][4][11]:

 • Pompa ciepła powietrze-woda może zostać zainstalowana w zasadzie na każdej inwestycji, niezależnie od wielkości i rodzaju gruntów oraz stopnia zabudowania, czy systemu grzewczego (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie grzejnikowe).

 • Pompę tego typu wyróżnia prosty montaż (szczególnie układ monoblok), który nie wymaga dodatkowych prac ziemnych (brak wymogów uprawnień dotyczących czynników chłodniczych), co skutkuje mniejszymi kosztami instalacji.

 • Współczesne pompy powietrze-woda rozwinęły się technologicznie (cicha praca, ekonomiczna praca w systemach wysokotemperaturowych) i radzą sobie w najbardziej wymagających warunkach nawet na północy Europy (praca przy niskich temp. powietrza).

 • Rozwiązania te przez efekt skali przez ostatnie kilka lat stały się tańsze, a dodatkowo w wielu krajach wprowadzono system atrakcyjnych dofinasowań tego typu systemów grzewczych.

Urządzenia stały się popularne i na rynku pojawiło się bardzo dużo ofert. Obok producentów, których znamy od wielu lat pojawili się nowi gracze, których znamy z branży klimatyzacyjnej. Pojawia się pytanie co wybrać? Na jakie ich parametry zwrócić uwagę?

Oczywiście wybieramy taki poziom parametrów, który jest adekwatny do naszych oczekiwań i rezultatów. Parametry pomy ciepła wynikają z zaawansowania zastosowanych komponentów i technologii producenta pompy ciepła. Za nie płacimy. Wybór pompy ciepła z najwyższej półki musi być jednak uzasadniony ekonomicznie. Zastosowanie np. pompy ciepła o wyśrubowanych parametrach (a zatem również bardzo drogiej) do budynku o średniej energooszczędności w zakresie jego budowy (izolacja, okna itp.) nie ma ekonomicznego sensu. Poniżej przegląd wybranych danych technicznych oraz innych cech pompy ciepła, które warto wziąć pod uwagę przy jej wyborze.


 1. Efektywność pompy ciepła - współczynniki sprawności COP/SCOP/SPF

Na co zwracać uwagę przy zakupie pompy ciepła typu powietrze-woda?

Do wstępnych analiz pomp ciepła możemy wykorzystywać chwilowy współczynnik efektowności określany jako COP (Coefficient Of Performance). Jest on obliczany w testach laboratoryjnych, w określonych warunkach (ustalone normą temperatury tzw. dolnego i górnego źródła ciepła). Co dla użytkowników oznacza COP? Ten współczynnik wydajności określa stosunek ilości dostarczonego przez pompę ciepła do naszego domu do ilości energii elektrycznej, która została zużyta w trakcie pracy (sprężarka i pompy obiegowe). Im wyższy jest współczynnik COP, tym pompa jest tańsza w eksploatacji w danych warunkach: przy określonych temperaturach dolnego (powietrze) i górnego (woda grzewcza) źródła ciepła. Na przykład COP = 4 oznacza, że np. z 1 kWh zużytej energii elektrycznej otrzymujemy 4 kWh ciepła grzewczego, a przy COP = 3 otrzymamy 3 kWh ciepła. Warunek jest taki, że dla porównywanych pomp ciepła wyznaczano go w tych samych warunkach. Inaczej mówiąc COP nie mówi nam o kosztach eksploatacji, tylko pozwala porównać różne urządzenia w tych samym warunkach [1][2][3][4].

Drugim bardziej praktycznym współczynnikiem efektywności jest SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance), który nie jest wartością chwilową, lecz odnosi się do całego sezonu grzewczego. SCOP oznacza szacowany stosunek całej energii cieplnej potrzebnej do ogrzania budynku o określonych parametrach w sezonie grzewczym do energii elektrycznej zużytej przez pompę ciepła w tym czasie. Im wyższa jest wartość SCOP, tym tańsze jest ogrzewanie pompą. Warto pamiętać, że wskaźnik ten w zasadzie szacujemy dla typowego domu [2][3][5].

Współczynnik SCOP określa zatem, ile możemy płacić za prąd przy ogrzewaniu pompą ciepła. Wykorzystywany jest on do analiz i porównań obliczeniowych, np. dla nowoprojektowanego domu, który nie jest jeszcze zamieszkany.

Jeśli instalacja już pracuje i wiemy dokładnie, ile dostarczyła ciepła oraz ile zużyła energii elektrycznej w ciągu roku, wtedy obliczymy rzeczywistą efektywność pracy instalacji pompy ciepła. Tak wyznaczoną wartość nazywamy współczynnikiem SPF (Seasonal Performance Faktor). Sposób obliczania SPF jest taki sam jak współczynnika SCOP, ale dotyczy rzeczywistych warunków w jakich pracuje instalacja i obliczany jest na podstawie dokładnie zmierzonego zużycia prądu i ilości dostarczonego ciepła. Pomiarami takimi zajmują się wyspecjalizowane laboratoria [1][5][6][9].

Więcej o wskaźnikach opisujących pompy ciepła powiemy w oddzielnych artykułach na naszym blogu.


 1. Wydajność grzewcza pompy ciepła: bez przewymiarowania - standard to systemy inwerterowe

Kwestię doboru optymalnej wydajności grzewczej pompy ciepła dobieramy do zapotrzebowania na ciepło naszego budynku. Możemy to próbować zrobić sami, ale najlepiej jest powierzyć to doświadczonemu instalatorowi, który dokona tego w oparciu o projekt budowlany/wykonawczy budynku lub własne wyliczenia. Bardzo często dokonuje się tego typu doborów korzystając z programów symulacyjnych do doboru pomp ciepła.

Na co zwracać uwagę przy zakupie pompy ciepła typu powietrze-woda? Rys. Technika inwerterowa w pompach ciepłą pozwala na precyzyjne uzyskanie zadanej temperatury. Minimalizuje to konieczność stosowania dodatkowej regulacji oraz wahania temperatury. Pozwala to zmniejszać straty efektywności pompy ciepła [1]


Na pewno warto wiedzieć jedno: Przewymiarowanie mocy pompy ciepłą jest też błędem: nie tylko zapłacimy więcej za zakup „mocniejszej” pompy ciepła, ale też więcej zapłacimy za prąd, zasilający sprężarkę. Dodatkowo czeka nas jeszcze szeregi innych problemów, o których napiszemy w oddzielnych artkułach naszego blogu. Pompę ciepła dobieramy dokładnie wg potrzeb obiektu ogrzewanego. To zdecydowanie najlepsze rozwiązanie!

Nowoczesne pompy ciepła powietrze-woda są już wyposażone w tzw. technikę inwerterową, która umożliwia jak najdokładniejsze dopasowanie ich mocy do zapotrzebowania budynku. Regulacja sprężarki odbywa się zatem zasadniczo bezstopniowo. Z jednej strony wpływa to na optymalny pobór mocy przez sprężarkę, a z drugiej decyduje o mocy grzewczej całego systemu [1][2][7][12].


 1. Praca w niskich temperaturach powietrza - maksymalna temperatura zasilania systemu grzewczego

Współczesne pompy ciepła są w stanie w większości przypadków zapewnić wymagane temperatury zasilania również przy niskich temperaturach zewnętrznych. Niczym nadzwyczajnym nie jest „normalna” praca powietrznej pompy ciepłą przy -20°C. Standardowe pompy ciepła typu powietrze-woda osiągają też bez problemów temperatury zasilania z zakresu 55° do 60°C. Tak zwane „wysokotemperaturowe” pompy ciepła osiągają temperatury z przedziału 65°C do 70°C i mogą być stosowane do klasycznego ogrzewania grzejnikowego.

Badania Fraunhofer ISE wykazały, że im niższa temperatura zewnętrzna (oś pozioma), tym wyższa temperatura zasilania systemu grzewczego (linia pomarańczowa) i tym niższa efektywność pompy ciepła (linia zielona). Decydującym parametrem dla średniej (rocznej) efektywności pompy ciepła jest kiedy (przy jakich temperaturach zewnętrznych) dostarczane jest ciepło na cele grzewcze (niebieska powierzchnia) [12].

Na co zwracać uwagę przy zakupie pompy ciepła typu powietrze-woda? Rys. Zmienności efektywności pompy ciepła oraz temperatury zasilania [12]

Patrząc na wysoką temperaturę zasilania jaką analizowana pompa ciepła może uzyskać warto sobie zdawać sobie sprawę, że decydującą dla wymaganej efektywności instalacji z pompą ciepła nie jest najwyższa, lecz średnia wymagana temperatura zasilania. Warto o tym pamiętać! Ma to szczególne znaczenie dla temp. otoczenia. Nowoczesna pompa ciepła typu powietrze-woda w polskich warunkach przez 80% czasu pracuje w optymalnym dla siebie zakresie temp. tzn. od 15°C do -10°C. Skrajne niskie temp. w zimie na osi czasu eksploatacji pompy ciepła nie są częstym zjawiskiem. Zatem szukanie „na siłę” urządzenia, które charakteryzuje się pracą nawet w bardzo niskich temperaturach powietrza kosztem jego ceny nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

Pompy ciepła są w stanie skutecznie dostarczyć wymagane ciepło również w budynkach starszych, pracując jednocześnie z akceptowalną efektywnością pracując na tzw. wysokim parametrze zasilania. Są takie urządzenia na rynku, ale tutaj również obowiązuje zasada, że zwiększanie różnicy temp miedzy górnym i dolnym źródeł m ciepła będzie nas więcej kosztować. Praw termodynamiki mimo rozwoju technologicznego nie da się oszukać!


 1. Rodzaj czynnika chłodniczego

Rozróżniamy syntetyczne i naturalne czynniki termodynamiczne stosowane w pompach ciepła. Pierwszymi czynnikami syntetycznymi były tzw. freony. Okazały się one bardzo szkodliwe dla środowiska, szczególnie dla warstwy ozonowej, więc zostały stopniowo wycofane i zastąpione przez tzw. f-gazy (czyli gazy fluorowane). F-gazy przy potencjalnym wycieku nie niszczą warstwy ozonowej w takim stopniu jak freony, ale wciąż mają wysoki wpływ na efekt cieplarniany [17].

Jako potencjalni użytkownicy pomp ciepła musimy sobie zdawać sprawę, że producenci pomp ciepła stosują dużo czynników roboczych różnych typów, ale najpopularniejsze, stosowane w rozwiązaniach domowych to przede wszystkim wodorofluorowęglowodory, czyli fluorowane gazy cieplarniane takie jak R410A, czy wciąż jeszcze stosowane R134a i R407C, nowe z tej grupy R32 i R1234ze, oraz oczywiście zdobywające popularność „przyszłościowe” czynniki naturalne jak R290 czyli propan i R744 czyli CO2 [2][5][10][11][12].

W kolejnych latach zgodnie z rozporządzeniami unijnymi do roku 2030 producenci pomp ciepła będą musieli ograniczyć wprowadzanie f-gazów do obrotu, a więc właśnie wodorofluorowęglowodorów. Przy czym wartości udziału % kolejnych ograniczeń wyrażone są w formie tzw. ekwiwalentu CO2. F-gazy charakteryzują się oddziaływaniem na efekt cieplarniany, podobnie jak dwutlenek węgla. Dla każdego z czynników określono tzw. wskaźnik GWP (z ang. Global Warming Potential), który informuje nas jak silnie dany czynnik uwolniony do atmosfery przyczyni się do efektu cieplarnianego w odniesieniu do CO2. Kolejne ograniczenia unijne będą zmuszać producentów pomp ciepła do stosowania czynników o mniejszym oddziaływaniu na środowisko, a więc czynników o niższym tzw. wskaźniku GWP oraz ODP (ang. Ozone Depletion Potential). ODP to potencjał niszczenia warstwy ozonowej, a GWP to potencjał tworzenia efektu cieplarnianego. Przykład GWP dla jednego z najpopularniejszych czynników syntetycznych R32 wynosi 675, a R410 to aż 2088, podczas gdy propan ma zaledwie 3 [2][7][8][9][10][11][12].

Coraz więcej firm zaczęła już wykorzystywać czynniki naturalne, które wykazują śladowy wpływ na efekt cieplarniany. Do tej grupy należą m.in. dwutlenek węgla (R744), amoniak (R717), propan (R290), izobutan (R600a). Te substancje powstają w wyniku procesów naturalnych, a zatem są bardziej przyjazne dla środowiska i nie powodują niszczenia warstwy ozonowej, ani nie zwiększają efektu cieplarnianego. Dodatkowo jeśli zastosowanie nowych czynników jest problematyczne producenci starają się ograniczyć ich ilość w każdej z pomp ciepła [1][11][12][13].

Czy nowe „ekologiczne” czynniki (wskazywane w reklamach producentów pomp ciepła) oznaczają, że pompy ciepła są/będą bardziej efektywne? Na pewno rewolucji nie będzie, ale wdrażanie naturalnych czynników chłodniczych (w tym popularnego propanu) to tendencja, od której nie ma odwrotu, a dni tzw. f-gazów są policzone. Dlaczego? Czynnik typu propan gwarantuje oprócz wygody i dbałości o środowisko coś jeszcze: świetne właściwości termodynamiczne, które przekładają się na lepszą wydajność pomp ciepła. Dodatkowo jak już wspomniano i tak ustawa f-gazowa zakłada stopniowe ograniczenie stosowania f-gazów o 79% (w stosunku do pierwotnej emisji) do 2030r [1][15][17].

Plusem zatem jest to, że posiadacze pomp ciepła z czynnikami naturalnymi są zwolnieni z obowiązku wykonywania okresowych prób szczelności. Kolejne ewentualne zaostrzenia wynikające z ustawy f-gazowej nie będą dotyczyć już tych pomp.

Nowe „czynniki naturalne” to jednak też wyzwania. Wdrażają je tylko doświadczone i zaawansowane technologicznie firmy. Wyższe niż dotychczas ciśnienia w układzie termodynamicznym i sprostanie wielu wyzwaniom konstrukcyjnym (np. odpowiednio dostosowana sprężarka, czy wymienniki ciepła) to lata badań i testów. Cechą propanu jest także przecież np. palność (zagrożenie w pompach ciepła jest jednak minimalne).


 1. Emisja hałasu

W przypadku powietrznych pomp ciepła warto też zwrócić uwagę na hałas, który obowiązkowo podawany jest przez producentów pomp ciepła na etykietach energetycznych tych urządzeń. Etykieta taka podaje m.in. tzw. moc akustyczną w dB, czyli hałas generowany w źródle, a więc w miejscu ustawienia pompy ciepła. Wartość ta podawana jest dla tzw. znamionowej mocy grzewczej urządzenia. Należy sobie jednak zdawać sprawę, że w razie spadku temperatury na zewnątrz zimą, dana pompa może pracować przy większym obciążeniu niż nominalne. Wtedy hałas będzie większy. W przypadku powietrznych pomp ciepła istotna jest inna wartość tzw. poziomu ciśnienia akustycznego - dB(A). To wartość podawana jako dB(A) na etykiecie energetycznej. Każdy poważny producent powinien dostarczyć szczegółowe tabele mówiące o zależności zmian ciśnienia akustycznego dB(A) do odległości (m).

To co warto wiedzieć: Większość dzisiaj produkowanych urządzeń jest bardzo cicha i spełnia wyśrubowane normy. Natomiast w razie potrzeby, aby niwelować przenoszenie dźwięku w przestrzeni warto wziąć pod uwagę niezbędne odległości do domu sąsiadów oraz unikać lokalizacji jednostek zewnętrznych naprzeciwko ścian [6][7].


 1. Karty energetyczne i karty produktu pomp ciepła

Od kilku lat w Unii Europejskiej istnieje obowiązek określania efektywności energetycznej dla urządzeń przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody użytkowej. Muszą być one oznakowane tzw. etykietą energetyczną oraz posiadać kartę produktu pozwalającą na szybką ocenę efektywności samego urządzenia, a także określenie efektywności dla zestawów zawierających np. źródło ciepła, podgrzewacz wody, regulator temperatury i instalację solarną.

Na co zwracać uwagę przy zakupie pompy ciepła typu powietrze-woda? Rys. Zapisy w karcie energetycznej pompy ciepła danego typu [2][7][8][9]

Obecnie urządzenia lub zestawy przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń mogą posiadać od 26 września 2019 r. zakres od A+++ do D. Podgrzewacze wody użytkowej od A+ do F. Dodatkowo inwestor dostaje obowiązkowo tzw. kartę produktu ze szczegółową charakterystyką urządzenia grzewczego. Na pewno wyeliminuje to z rynku najmniej efektywne urządzenia lub zestawy i pozwala wybrać optymalne dla siebie urządzenie [9][10][11][16]. 1. Doświadczenie i wiedza instalatora

Pompy ciepła mają swoją specyfikę. Będąc dobrym hydraulikiem, niekoniecznie trzeba od razu okazać się dobrym wykonawcą instalacji z pompami ciepła. Zwykle nie wystarczy zapoznać się z kilkoma instrukcjami czy filmami. Stąd wprowadzane są systemy certyfikacji dla instalatorów pomp ciepła.

...

Europejski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła (EUCERT) jest programem mającym na celu ustanowienie jednolitego i najwyższego poziomu szkoleń dla instalatorów pomp ciepła w całej Europie, zakończonych certyfikatem na poziomie europejskim. Aby zdobyć certyfikat EUCERT, trzeba przedstawić swoje doświadczenie zawodowe, odbyć 40-godzinne szkolenie teoretyczno-praktyczne i zdać egzamin [15]. Szkolenia EUCERT w Polsce prowadzi Polska Organizacja Rozwoju technologii Pomp Ciepła [6][7].

...

Kluczowym elementem jest ten sam materiał szkoleniowy (przetłumaczony na język lokalny) dla wszystkich szkolonych osób w Europie, który pozwala na otrzymanie kwalifikacji na tym samym poziomie, a co za tym idzie - otrzymanie certyfikatu uznawanego we wszystkich krajach Europy, w których dostępny jest EUCERT. Instalator pomp ciepła, aby odnowić certyfikat EUCERT, po 3 latach musi przedstawić 3 referencyjne instalacje z pompami ciepła.

Zgodnie z ustawą o OZE, instalator pomp ciepła (i innych urządzeń OZE, np. płytkiej geotermii) może zdobyć certyfikat potwierdzający kwalifikacje. Instalator taki musi mieć albo odpowiednie wykształcenie, albo udokumentowane doświadczenie zawodowe. Musi także odbyć szkolenie podstawowe i najpóźniej rok po jego ukończeniu zdać egzamin. Szkolenie trzeba odbyć u organizatora akredytowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat jest ważny przez pięć lat [1][2].


 1. Marka producenta

Czy marka producenta pompy ciepał jest ważna? W ty zakresie o jakości pompy ciepła powinien przekonać nas łatwy dostęp do dokumentacji technicznej wybieranego urządzenia. Warto sprawdzić, czy na terenie Polski działają autoryzowani instalatorzy i doradcy handlowi. Czy firma prowadzi w Polsce szybko reagujący serwis fabryczny i gwarantuje stały dostęp do części serwisowych. Producenci gwarantują jakość swoich urządzeń posiadanymi certyfikatami jakościowymi, które nadają niezależny instytuty badawcze.

Sceptycy powiedzą, że „za certyfikaty płacą bogate firmy i dzięki temu wyróżniają się na rynku”. Dodatkowo koszt tych certyfikatów jest w cenie produkty za który płacą kupujący. Nie jest to do końca oczywista prawda. Certyfikat jest pewnym gwarantem, że wybieramy rozwiązanie pewne i sprawdzone. Jest to bardzo ważne przy dużej ilości oferentów na rynku. Poniżej kilka najważniejszych certyfikatów stosowanych dla pomp ciepłą w Polsce.

...

Potwierdzeniem doświadczenia i wysokiej klasy urządzeń może być certyfikat Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła EHPA Q oraz obszerna baza obiektów referencyjnych. Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q stanowi dla inwestora najważniejszą niezależną informację na temat standardu jakościowego i technicznego konkretnego modelu pompy ciepła. Standardy certyfikacji i związane z nim wymagania techniczne dla urządzenia i organizacyjne dla producenta zostały opracowane przez Europejską Organizację Pomp Ciepła EHPA (European Heat Pump Association). Podstawą do opracowania standardów znaku jakości EHPA-Q były wcześniejsze wymagania jakościowe stosowane wspólnie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Obecnie znak jakości EHPA-Q jest uznawany przez kraje UE, także przez Polskę już od 2015 roku [15].

Aby pompa ciepła mogła uzyskać znak jakości EHPA-Q, musi przejść badania zgodnie z międzynarodowymi normami: EN 14511 (dla określenia współczynnika efektywności COP), EN 16147 (dla określenia wydajności ciepłej wody użytkowej) i EN 12102 (dla określenia pomiaru hałasu i poziomu mocy akustycznej). Testy te są wykonywane przez niezależne akredytowane ośrodki badawcze. Europejski Znak Jakości dla Pomp Ciepła EHPA-Q stawia wymagania nie tylko dla samego urządzenia (wysoka minimalna efektywność urządzenia - COP > 4,30 zgodnie z EN 14511, zgodność wszystkich głównych komponentów z wymaganiami krajowymi - oznakowanie CE, czy też deklaracja bezpiecznego poziomu hałasu i poziomu mocy akustycznej zgodnie z EN 12102). Certyfikat dotyczy także samego producenta. Pompa ciepła ze znakiem EHPA-Q musi być objęta co najmniej 2-letnim okresem gwarancji. Części zamienne do pompy ciepła muszą być dostępne minimum 10 lat od momentu kupna pompy ciepła. Producent musi zapewnić także kompleksową sieć usług w zakresie sprzedaży i serwisu pompy ciepła włącznie z 24-godzinną reakcją serwisu na wypadek awarii urządzenia [7][12][15].

Certyfikat potwierdzający nadanie znaku jakości EHPA-Q jest nadawany pompie ciepła po pomyślnym przejściu pełnej procedury badań i weryfikacji dokumentacji technicznej złożonej przez producenta. Certyfikat jest ważny przez 3 lata lub do wprowadzenia poważnej zmiany konstrukcyjnej w pompie ciepła. Certyfikaty EHPA-Q są ogólnodostępne w bazie na stronie organizacji EHPA-Q: www.ehpa.org (http://www.ehpa.org/ehpa-quality-label/qldb/).

Znak jakości EHPA-Q jest przyznawany indywidualnie pompom ciepła lub typoszeregom i obowiązuje tylko w kraju, w którym został nadany. Znak mogą otrzymać sprężarkowe pompy ciepła z napędem elektrycznym, wykorzystujące odnawialną energię z otoczenia, o mocy maksymalnej nie przekraczającej 100 kW. W Polsce za certyfikację pomp ciepła znakiem EHPA-Q odpowiedzialna jest Polska Komisja Znaku Jakości EHPA-Q ustanowiona przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC).

...

Certyfikat KEYMARK jest dobrowolnym certyfikatem jakości produktów i usług, który jest nadawany wspólnie przez Europejskie Organizacje Standaryzujące CEN oraz CENELEC. Certyfikat jest nadawany przez upoważnione jednostki certyfikujące urządzeniom, które przejdą określoną procedurę testowania i spełnią minimalne wymogi dotyczące najważniejszych parametrów pracy, dzięki czemu użytkownik ma pewność wysokiej jakości i wydajności certyfikowanych urządzeń, na długie lata. Dla użytkowników i konsumentów KEYMARK oznacza że zarówno produkt jak i jego produkcja jest testowana, certyfikowana i regularnie sprawdzana przez kompetentne i niezależne instytucje certyfikujące, akredytowane przez CEN. Konsumenci mogą być pewni, że przetestowane produkty są bezpieczne i spełniają wszystkie europejskie standardy, a w szczególności są zgodne z normami europejskimi dotyczącymi zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska [16].

...

Certyfikat PreQurs informuje o krotności redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wytwarzaniu i dystrybucji wytworzonego ciepła na potrzeby ogrzania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Podane na nim wartości informują ile razy przy ogrzewaniu pompą ciepła emituje się mniej zanieczyszczeń do powietrza, w porównaniu do ogrzewania budynku przez lokalną kotłownię węglową. Certyfikat PreQurs w przejrzysty sposób określa wpływ danego urządzenia na środowisko, w porównaniu do innych sposobów ogrzewania w zakresie emisji substancji szkodliwych do powietrza. Zagadnienie to ma duże znaczenie w Polsce gdyż codziennie, zwłaszcza w okresie sezonu grzewczego dochodzi do znacznego i niebezpiecznego dla zdrowia przekroczenia stężeń substancji szkodliwych w powietrzu.


Podsumowanie

Cóż jeszcze dodać w tej bogatej liście porad? Na koniec warto sprawdzić, co obejmuje cena kupowanej pompy ciepła. Czy przypadkiem nie będziemy zobligowani do dopłaty za istotne elementy pompy ciepła w zakresie układu montażu czy sterowania.

Producenci oferujący obecnie na rynku powietrzne pompy ciepła podkreślają, że ich urządzenia zostały zbudowane przy zastosowaniu zaawansowanych technologii w celu dostarczenia racjonalnych korzyści, takich jak m.in. wygoda, energooszczędność oraz prostota sterowania i obsługi. W materiałach promocyjnych wskazywane są takie cechy jak [11][12][13]:

 • Wysoka klasa efektywności energetycznej.

 • Wysoka jakość i niezawodność.

 • Zastosowanie wysokosprawnej sprężarki z zaawansowaną technologią sprężania

 • Zastosowanie wydajnego i często naturalnego czynnika chłodniczego.

 • Bardzo cicha praca.

Oceny poszczególnych pomp ciepła pod względem chociażby efektywności energetycznej nie ułatwia bardzo duża różnorodność stosowanych rozwiązań technicznych w ofercie pomp ciepła. Inwestor musi wybrać sam, albo na bazie doradztwa. Warto posiłkować się wiedzą z różnych źródeł w tym funkcjonujących rankingów, czy zestawień porównawczych oraz certyfikatów. Dobry wzorcem dla Polski może być rozwiązanie niemieckie. Funkcjonuje tam niemiecka instytucja rządowa BAFA (Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) zajmująca się dofinansowaniem urządzeń OZE. Instytucja ta prezentuje aktualną bazę pomp ciepła ze zweryfikowanymi parametrami COP. Tylko urządzenia, które są na oficjalnej liście BAFA mogą liczyć w Niemczech na dofinansowanie [14].


Źródła

 1. Mania T., Kawa J.: Inżynieria instalacji pomp ciepła. Monografia pod redakcją A. Mrozińskiego.. Wydawnictwo Grafpol. Bydgoszcz 2016

 2. Rubik M.: Chłodnictwo i pompy ciepła, Grupa Medium 2020

 3. Zalewski W.: Pompy ciepła sprężarkowe, sorpcyjne i termoelektryczne. Podstawy teoretyczne. Przykłady obliczeniowe. Masta, 2014

 4. Brodowicz K., Dyakowski T.: Pompy Ciepła, PWN, Warszawa 1990

 5. Oszczak W.: Ogrzewanie domów z zastosowaniem pomp ciepła, WKŁ 2015

 6. https://www.mhi.info.pl/pompy-ciepla

 7. https://www.instalacjebudowlane.pl/9198-23-84-na-co-zwracac-uwage-przy-zakupie-pompy-ciepla.html

 8. https://www.farmer.pl/energia/na-jakie-parametry-zwrocic-uwage-wybierajac-pompe-ciepla-do-domu,106200.html

 9. https://www.ekoradcy.pl/blog/na-co-zwrocic-uwage-przed-montazem-pompy-ciepla?gclid=CjwKCAiA4veMBhAMEiwAU4XRr5sKmnkWEfheM61IeoQ2B2-EfgzGW1LBw7m9j3nArgg_8DRCcGgkaxoC0hwQAvD_BwE

 10. https://dombezrachunkow.com/pompa-ciepla/co-warto-wziac-pod-uwage/

 11. https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/porady/99299-co-odroznia-pompy-powietrze-woda-od-innych-pozycji-na-rynku

 12. https://portpc.pl/pompy-ciepla-w-istniejacych-budynkach-cz-2/

 13. https://www.instalacjebudowlane.pl/11704-23-84-pompy-ciepla-na-naturalne-czynniki-chlodnicze--zestawienie-oferty-rynkowej.html

 14. https://www.bafa.de/DE/Home/home_node.html

 15. www.ehpa.com

 16. https://coch.pl/znak-keymark-dla-pomp-ciepla-heat-pump-keymark/

 17. https://www.naturalnyczynnik.pl/

Ekspert ds OZE - dr inż. Adam Mroziński
Dr inż. Adam Mroziński - naukowiec, działacz na rzecz biznesu, dydaktyk.
Dr inż. Adam Mroziński - naukowiec, wspiera rozwój relacji uczelnia-biznes, dydaktyk. Autor patentów z zakresu ekologii i OZE nagradzanych na wystawach krajowych i międzynarodowych. Wykładowca Politechniki Bydgoskiej, Wydział Inżynierii Mechanicznej oraz Dyrektor Centrum Kompetencji - Interdyscyplinarnego Centrum Odnawialnych Źródeł Energii na PB

więcej informacji o autorze
Zostań partenrem i sprzedawaj fotowoltaikę

Kontakt

Spytaj o bezpłatną wycenę lub umów się na spotkanie.

Zostaw nam swoje dane, a my oddzwonimy do Ciebie w przeciągu 24h. Nasz ekspert może przyjechać do Ciebie i omówić szczegóły przy ciepłej kawie i to całkowicie za darmo. Zapraszamy do kontaktu.

Flixenergy.pl

Zadzwoń lub napisz

56 665 14 00

kontakt@flixenergy.pl

Nasz adres

ul. Szosa Bydgoska 60a
87-100 Toruń

Nasze punkty obsługi klienta

Oddział Bydgoszcz

ul. Szajnochy 2
85-738 Bydgoszcz
56 665 15 50

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek ⟩ 10.00 - 18.00
sobota ⟩ 10:00 - 14:00

Oddział Przysiek k. Torunia

ul. Leśna 3b
87-134 Przysiek
56 665 15 51

godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek ⟩ 9.00 - 17.00
sobota ⟩ 10:00 - 14:00

Ciasteczka


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Polityka Prywatności i Polityka Cookies
Akceptuj
ładowanie strony...